• Espai personal de pregària davant Jesús present a l’Eucaristia, assegurant una presència durant l’horari d’obertura del temple (matí, de 8 a 13 h; tarda, de 18 a 21 h) Torns de 30’ o 1 h. 

 

 

Información adicional