• ENTREGA de roba a les persones necesitades: Dimecres de 10 a 12 h.
  • RECEPCIÓ de donacions de roba: EXCLUSIVAMENT ELS dijous de 16’30 a 18’30 h.

          Lloc:  c/ Aurora 20.

 

Información adicional