Jesús li va dir : "Perquè m'has vist, Tomàs, vas creure; benaurats els que no van veure i van creure " -Juan 20:29

Información adicional